Butikkdøden: Nedbemanning er en ond sirkel

Netthandel tar over en større og større del av markedsandelene. De er døgnåpne, frister med lave priser og raske leveranser, og de er gode på å spore kundene sine gjennom hele kjøpsprosessen. Hvordan kan de fysiske butikkene konkurrere med dette?

Mellom 2014 og 2018 økte e-commerce med 200% og omsatte årlig for 26 billioner, mens den fysiske varehandelen kun vokste med 12%. Selv om fysiske butikker ennå er størst og omsetter med 211 billioner, viser det likevel at de har et kjempepotensial for vekst.

Nedbemanning er en ond sirkel

Hvilke fortrinn, om noen, har da de fysiske butikkene? Et kjempestort et! De er så heldige at de faktisk får møte kundene sine. En kunde som vil se og kjenne på produktene, og som vil bli møtt av noen som kan dele av sine erfaringer. Dette store fortrinnet er så opplagt at det dessverre altfor ofte blir glemt.

I tillegg til bedre arbeidsmiljø, gir nok ansatte på jobb økt salg og kundetilfredshet, og vi vet at man i et langt perspektiv tjener på å sikte mot repeterende kunder. Det kan være fristende å kutte i bemanningen, da det er en enkel og kjapp besparelse. Men for få ansatte vil gi tapt salg, som gir tapt kunde, som resulterer i tapt omdømme. Nedbemanning fører også til tapt kompetanse, og vil minske motivasjonen og engasjementet hos de ansatte. Nedbemanning er en ond sirkel der man for alvor vil kunne spare seg til fant.

Det er ofte de overlappene skiftene som blir kuttet først. Her tapes det masse kompetanse ved at de ansatte ikke får videreført informasjon og kunnskap til hverandre. Ledelsen håper kanskje at de ansatte skal bidra til å opprettholde kompetanseoverføringen ved å bruke av sin egen fritid, men dette skaper heller en ukultur ved at de ansatte må strekke seg utover sine egne arbeidsoppgaver.

Gode ansatte

En sliten og overarbeidet ansatt, er ingen god ansatt. Det fører også til at perioden folk orker å være ansatt blir kortere, engasjementet synker, og det går igjen utover kundene med tapte salg.

Nyansettelser koster mye i både tid og penger. I snitt koster en nyansettelse rundt 300 000 kroner i tillegg til lønn. Det er fordi det tar tid å bygge opp kompetansen, men også fordi sjefens egentid som hen kunne brukt på salg, må brukes på opplæring.

Effektivisering som konsekvens av få ansatte er ofte synonymt med at det forventes mer for mindre. Dette kan få den motsatte virkning av ønskelig. Det handler ikke bare om at kunder skal få lyst til å komme inn i lokalet og at de finner det de leter etter, men også de ansattes stolthet og motivasjon ved jobben.

Kundene kommer på besøk

Fysisk retail forsømmer det opplagte, og glemmer at den eneste fordelen de har fremfor e-commerce, er at de er så heldige at de får kundene sine på besøk. Dette må de begynne å bruke til sin fordel, og de må utvikle seg for å ta tilbake markedsandelene netthandelen lurer til seg.

Da kan det ikke ignoreres at kundene forventer god service, at de kan ta og føle på produktene og at de får god hjelp. Det er det ingen grunn til at kundene heller handler hjemme fra sin egen sofa. Kunder er dine gjester som må ønskes velkommen inn!

Aimys løsning

Vi i Aimy vil utfordre etablerte bedrifter til å bruke mer penger på bemanning for å tjene mer, fremfor å kutte i bemanning og på den måten spare seg i hjel. Det er ikke sikkert man trenger å bruke mer penger heller, men å bruke dem på riktige tider ut ifra forventet kundepågang. Vi vet at fornøyde ansatte gjør en bedre jobb som gir god konvertering og kundetilfredshet, og at butikkene taper mye mer på å ha en for lite på jobb fremfor en for mye. Å spare inn på bemanningen er å spare seg til fant, og vi vil endre denne tankegangen. Her vil man kunne se umiddelbare resultater.

I våre analyser ser vi flere tilfeller på at man gjerne kan bemanne over den umiddelbare lønnsomheten, da det på sikt vil skape gode kundeforhold med gjentagende salg. Økt kundetilfredshet er en god investering for din bedrift!

Få ansatte og lavt engasjement smitter over på kunder, som igjen betyr tapte salg og røde tall i regnskapet. Aimy vil endre denne tankegangen blant butikksjefer. Er du klar for en forandring?

 

Vil du vite mer om hvordan du kan få din personlige AI-assistent som hjelper deg med å finne den optimale bemanningen?

Ta kontakt med Aimy

Back to Blog