Hva er forskjellen på å planlegge med og uten Aimy

Å se bakover er en dårlig forutsetning for å kunne planlegge fremtiden. Det er når du kjenner det fremtidige bemanningsbehovet at du kan ligge et skritt foran.

Bemanningsplanlegging er en helt essensiell del arbeidsoppgavene til en butikksjef, men det er kanskje ikke den mest spennende. Nå baserer timeplanleggingen butikksjefer gjør på magefølelse, historiske tall og budsjettet de har til rådighet.

Planlegging tar mye tid å oppdatere og administrere, og man må legge inn mye data manuelt. Det spiser fort opp arbeidsdagen en butikksjef gjerne skulle brukt på andre ting, som salg og oppfølging av personal. Likevel er det helt nødvendig funksjon får å få driften til å gå rundt.

Se fremover

Et timeregistreringssystem kan bare se bakover. Om man har besøkstallene fra i fjor, er det et enkelt regnestykke å finne hvor mange ansatte man trenger på jobb. Men det er ikke bare å copypaste bemanningsplanen fra i fjor. For ting forandrer seg hele tiden. Tallene fra i fjor får ikke med seg trendene som skjer her og nå, og derfor er det en dårlig forutsetning for å planlegge fremtiden.

Et BI-system som baserer seg på en algoritme, vil kun være så god som algoritmen den baserer seg på. Den er like smart (eller dum, alt ettersom) hver eneste dag, og kan ikke bemanne for forbedring. Får du et dårlig resultat, lærer du ikke av det. Men du får heller ikke oppmuntring av gode resultater.

Mer enn bare lønnskostnader

Det er viktig å putte arbeidstimene og lønnskostnadene der du får mest utbytte av dem, ved å sette inn timer på de riktige stedene. Det å kun planlegge utfra lønnskostnader og med den aller billigste arbeidskraften, er å overse at dyrere arbeidskraften kanskje også er den som selger og omsetter mest.

Forbedringspotensialet

Med en implementering av AI i timeregistreringssystemet vil du raskere kunne plukke opp trender, og Aimy predikerer omsetning og kjøpekraft. Aimy kan registre hvordan arrangementer, ferier, kampanjer, til og med værforhold, kan påvirke bemanningsbehovet. Du får forslag om hvordan du kan forbedre fremtidig bemanning med prognoser og forslag om hvordan du oppnår den optimale bemanningen.

Aimy hjelper til med å minimere de dårlige trendene og øker de gode. Nye butikksjefer som ennå ikke har erfaringen og magefølelsen å stole på, vil raskere bli gode til å bemanne med hjelp fra Aimy.

Det handler ikke så mye om hvor bra eller dårlig forretningen din gjør det i dag, men om forbedringspotensialet. Aimy jobber for å gjøre det kontinuerlig bedre, og å forbedre resultatene.

Beslutningsstøtte

Jo flere hjelpemidler du har for å basere slutningene dine på, jo bedre. Aimy hjelper deg med alle elementene du ikke kan huske på selv, som de tre sokkeparene du solgte den fredagen for et år siden mellom fem og syv. Med Aimy får du beslutningsstøtte på veien som raskt plukker opp trender og kan predikere omsetning og kjøpekraft.

Samspill

Med Aimy får du muligheten til å planlegge mer lønnsomt. Vi ser at samspillet mellom butikksjefens magefølelse og egne erfaringer, å forholde seg til lønnsbudsjettet og Aimys predikasjoner er et samspill som fungerer veldig godt.

Med å begynne å bruke Aimy vil du:

  • Få hjelp til å bemanne optimalt og mer lønnsomt
  • Minimere de dårlige trendene og øke de gode
  • Bli kontinuerlig bedre
  • Spare tid på manuelt arbeid


Vil du vite mer om hvordan du kan få din personlige AI-assistent som hjelper deg med å finne den optimale bemanningen? Ta kontakt med Aimy

Back to Blog