Ta kontroll over bemanningsplanleggingen

Vi vet at det er mye å huske på når du skal lage bemanningsplaner. Jo flere ansatte, jo høyere kompleksitet. Kanskje har du 50 ansatte å holde styr på som alle har forskjellige stillingsbrøker. Det er feriedager, hviletider mellom skift, og sykemeldinger som det må tas høyde for. Dessuten må du utnytte lønnsbudsjettet du har til rådighet på best mulig måte, og få gjennomført de daglige rutinene for butikkdrift.

Lag den gunstigste bemanningsplanen

Ved hjelp av AI-teknologi, kan Aimy predikere den beste bemanningsplanen for deg. Ved å avdekke handle- og besøksmønstrene til dine kunder, kan du få støtte til å lage den gunstigste bemanningsplanen. For det er kritisk for en butikksjef å vite hvor mye arbeidskraft du trenger på gulvet i fremtiden for å ikke gå glipp av viktige salg.

Aimy finner de beste kildene for hva som får besøkstallene til å variere. Det er mange faktorer som skal tas med i beregningen for hvor mye arbeidskraft du trenger til enhver tid. Har du for eksempel tenkt på hvor mye været har å si for kundemassen som kommer til din butikk? Eller hvordan du skal bemanne optimalt før årets Black Friday-kampanje? Med maskinlæring plukkes handlemønstrene raskere opp, sånn at du får et bedre grunnlag å lage bemanningsplanen din på.

Optimaliser utfra det budsjettet du har

Aimy kan komme med forslag for hvordan du optimaliserer innenfor budsjettet du har til rådighet. For selv om Aimy kanskje forslår at du burde bemanne opp, vet vi at du ikke alltid har budsjettet til det. Derfor kommer Aimy med forslag om hvordan du kan gjøre det beste ut av det du har, helt ned på timesbasis.

Det er ikke bare viktig å ha riktig antall ansatte på jobb, men også å kunne sette opp skift med de riktige menneskene. Har du noen gang tenkt over at noen jobber bedre med visse kolleger eller på visse tidspunkter? All denne dataen kan Aimy analysere og ta med inn i forslagene til bemanningsplanen din.

Aimy handler ikke om å erstatte flest mulig ansatte på gulvet. Vi fokuserer på hvordan du kan relokalisere ressursene dine best mulig, og hvor mange du burde ha i hver avdeling til enhver tid.

AI som er lett å forstå

Er du redd for at det blir overveldende med så mye data? Det trenger du ikke å bekymre deg for. Vi har laget Aimy sånn at det skal være lett å forstå. Teknologien er avansert, men verktøyet er enkelt å forstå. Aimy vil gjøre det enkelt for butikksjefer uten IT-ferdigheter å planlegge optimalt.

Ta kontroll over butikken og bemanningen din. Frigjør tid du kan bruke på mer meningsfulle ting, som å følge opp dine ansatte. Med Aimy strømlinjeformer du bemanningsplanleggingen og får ut det fulle potensialet hos dine ansatte.

Med Aimys hjelp får du

  • Grafiske presentasjoner av forventet antall kundebesøk, gjeldende skiftplan fra WFM-systemet ditt, og beregnende prognoser om å legge til eller fjerne et skift
  • Anbefalinger brutt ned per avdeling, helt ned på timenivå
  • Anbefalinger opptil 15 måneder frem i tid, med hyppige oppdateringer basert på trendene i markedet ditt

Slutt å kaste bort tiden din på krevende bemanningsplanlegging. Aimy unnagjør det tidkrevende arbeidet på millisekunder, slik at du får frigjort tid til det du liker best; å drive butikk. Ta kontakt med Aimy

 

Back to Blog